T1. รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ รุ่นคุณพระเทพประทานพร ปี36 ทองแดง อ.แตกนิยม

**ไม่รับแลก-เปลี่ยน ทุกกรณี ** ***ส่งEMSฟรีทั่ว ปท.**ร้านนี้ผ่านการรับรองจากทางเว็บแล้วเชื่อถือได้100%*** ก่อนโอน กรุณาโทร.082 567 8355 / 082 567 8783 หรือ LINE ID 109KKK ถามก่อนทุกครั้ง...

ธนาคาร
สาขา
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
ประเภทบัญชี
ก่อนโอนกรุณาโทร. 082 567 8355 / 082 567 8783 สอบถามก่อนว่าพระยังอยู่หรือไม่

รหัส : 11390 / สถานะ : ให้เช่าบูชา
T1. รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ รุ่นคุณพระเทพประทานพร ปี36 ทองแดง อ.แตกนิยม

รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ รุ่นคุณพระเทพประทานพร ปี36 ทองแดง คอไม่ราน สวยเดิมๆจากวัด กล่องเดิม จำนวนการจัดสร้างดังนี้... ๑. ชุด ๕ องค์ มีครบทุกเนื้อ เช่น ทองคำ เงิน นวะโลหะ ทองฝาบาตร และทองแดง ตอกโค๊ตและหมายเลขกำกับใต้ฐาน มี ๑,๐๐๐ ชุด ๒. เนื้อเงินตอกโค๊ตใต้ฐาน มี ๓,๐๐๐ องค์ ๓. เนื้อนวะโลหะตอกโค๊ตใต้ฐาน มี ๕,๐๐๐ องค์ ๔. เนื้อทองฝาบาตรตอกโค๊ตใต้ฐานมีทั้งแบบแกะไหล่ทองและไม่กะไหล่ทอง มี ๓,๐๐๐ กว่าองค์ (สร้างได้ไม่ครบจำนวน เดิมจะสร้าง๒๐,๐๐๐๐ องค์ แต่แม่พิมพ์เกิดชำรุดเสียก่อน ) ๕. เนื้อทองแดงตอกโค๊ตใต้ฐาน มี ๒๐,๐๐๐ องค์...
หมวด : พระหล่อ-พระโลหะ-เหรียญ
ชื่อพระ : T1. รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ รุ่นคุณพระเทพประทานพร ปี36 ทองแดง อ.แตกนิยม
รายละเอียด : รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ รุ่นคุณพระเทพประทานพร ปี36 ทองแดง คอไม่ราน สวยเดิมๆจากวัด กล่องเดิม จำนวนการจัดสร้างดังนี้... ๑. ชุด ๕ องค์ มีครบทุกเนื้อ เช่น ทองคำ เงิน นวะโลหะ ทองฝาบาตร และทองแดง ตอกโค๊ตและหมายเลขกำกับใต้ฐาน มี ๑,๐๐๐ ชุด ๒. เนื้อเงินตอกโค๊ตใต้ฐาน มี ๓,๐๐๐ องค์ ๓. เนื้อนวะโลหะตอกโค๊ตใต้ฐาน มี ๕,๐๐๐ องค์ ๔. เนื้อทองฝาบาตรตอกโค๊ตใต้ฐานมีทั้งแบบแกะไหล่ทองและไม่กะไหล่ทอง มี ๓,๐๐๐ กว่าองค์ (สร้างได้ไม่ครบจำนวน เดิมจะสร้าง๒๐,๐๐๐๐ องค์ แต่แม่พิมพ์เกิดชำรุดเสียก่อน ) ๕. เนื้อทองแดงตอกโค๊ตใต้ฐาน มี ๒๐,๐๐๐ องค์...
ราคา : 0
ชื่อร้าน :
จำนวนการเข้าชม : 123