M 6. พระสมเด็จ ขุนอินทประมูล กรุวัดขุนอินทประมูล พิมพ์พระประธานมีผ้าทิพย์ 54

*** รับประกันความแท้ทุกองค์์ *** **รับคืนเฉพาะพระที่ไม่แท้** ที่มีใบตรวจสอบว่าไม่แท้จากสถาบันพระเครื่องชั้นนำที่วงการยอมรับและพระต้องอยู่ในสภาพเดิมที่เช่าไปเท่านั้น **ไม่รับแลก-เปลี่ยน ทุกกรณี ** ***ส่งEMSฟรีทั่ว ปท.**ร้านนี้ผ่านการรับรองจากทางเว็บแล้วเชื่อถือได้100%*** ก่อนโอน กรุณาโทร.081 976 0911 หรือ LINE ID 109KKK ถามก่อนทุกครั้ง... *** ไม่ได้รับดูพระหรือให้ข้อมูลต่างๆ***

ธนาคาร
สาขา
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
ประเภทบัญชี
ก่อนโอนกรุณาโทร. 081 976 0911 สอบถามก่อนว่าพระยังอยู่หรือไม่

รหัส : 11309 / สถานะ : ให้เช่าบูชา
M 6. พระสมเด็จ ขุนอินทประมูล กรุวัดขุนอินทประมูล พิมพ์พระประธานมีผ้าทิพย์ 54

55 วัดขุนอินทประมูล ต.อินทประมูล วัดนี้เป็นวัดโบราณ สร้างขึ้นในสมัยกรุงสุโขทัย เป็นวัดขนาดใหญ่ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ที่ใหญ่และยาวที่สุดในประเทศไทยมีความยาวถึง ๕๐ เมตร (๒๕ วา) เดิมประดิษฐานอยู่ในวิหารแต่ถูกไฟไหม้ปรักหักพังไปเหลือแต่องค์พระตากแดดตากฝนมานานนับเป็นร้อยๆ ปี องค์พระพุทธรูปมีลักษณะและขนาดใกล้เคียงกับพระนอนจักรสีห์ จังหวัดสิงห์บุรี สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยเดียวกัน องค์พระนอนมีพุทธลักษณะที่งดงาม พระพักตร์ยิ้มละไม สงบเยือกเย็นน่าเลื่อมใสศรัทธายิ่งนัก พระมหากษัตริย์ไทยหลายพระองค์ได้เคยเสด็จมาสักการะบูชา อาทิเช่น พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ เสด็จมาเมื่อ พ.ศ. ๒๒๙๖ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จฯในปีพ.ศ. ๒๔๒๑ และ ๒๔๕๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันเสด็จฯ มาถวายผ้าพระกฐินต้นในปี พ.ศ.๒๕๑๖ และเสด็จมานมัสการอีกครั้งในปีพ.ศ. ๒๕๑๘ พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศต่างนิยมมานมัสการเป็นเนืองนิจ นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดขุนอินทประมูลยังมีโบราณสถานวิหารหลวงพ่อขาว ซึ่งเหลือเพียงฐาน ผนังบางส่วนและองค์พระพุทธรูป ด้านหน้าพระนอนมีศาลรูปปั้นขุนอินทประมูล ... *** หมายเหตุ พระรุ่นนี้มีความเห็น2ฝ่าย อยู่ที่ความชอบและพอใจของท่านเป็นหลัก...หมวด : รายการพระสมเด็จ
ชื่อพระ : M 6. พระสมเด็จ ขุนอินทประมูล กรุวัดขุนอินทประมูล พิมพ์พระประธานมีผ้าทิพย์ 54
รายละเอียด : 55 วัดขุนอินทประมูล ต.อินทประมูล วัดนี้เป็นวัดโบราณ สร้างขึ้นในสมัยกรุงสุโขทัย เป็นวัดขนาดใหญ่ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ที่ใหญ่และยาวที่สุดในประเทศไทยมีความยาวถึง ๕๐ เมตร (๒๕ วา) เดิมประดิษฐานอยู่ในวิหารแต่ถูกไฟไหม้ปรักหักพังไปเหลือแต่องค์พระตากแดดตากฝนมานานนับเป็นร้อยๆ ปี องค์พระพุทธรูปมีลักษณะและขนาดใกล้เคียงกับพระนอนจักรสีห์ จังหวัดสิงห์บุรี สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยเดียวกัน องค์พระนอนมีพุทธลักษณะที่งดงาม พระพักตร์ยิ้มละไม สงบเยือกเย็นน่าเลื่อมใสศรัทธายิ่งนัก พระมหากษัตริย์ไทยหลายพระองค์ได้เคยเสด็จมาสักการะบูชา อาทิเช่น พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ เสด็จมาเมื่อ พ.ศ. ๒๒๙๖ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จฯในปีพ.ศ. ๒๔๒๑ และ ๒๔๕๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันเสด็จฯ มาถวายผ้าพระกฐินต้นในปี พ.ศ.๒๕๑๖ และเสด็จมานมัสการอีกครั้งในปีพ.ศ. ๒๕๑๘ พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศต่างนิยมมานมัสการเป็นเนืองนิจ นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดขุนอินทประมูลยังมีโบราณสถานวิหารหลวงพ่อขาว ซึ่งเหลือเพียงฐาน ผนังบางส่วนและองค์พระพุทธรูป ด้านหน้าพระนอนมีศาลรูปปั้นขุนอินทประมูล ... *** หมายเหตุ พระรุ่นนี้มีความเห็น2ฝ่าย อยู่ที่ความชอบและพอใจของท่านเป็นหลัก...
ราคา : 0
ชื่อร้าน :
จำนวนการเข้าชม : 208